VÄITÖSKIRJA-Apuraha

Yhdistyksen neurokirurgijäsenet voivat hakea yhdistykseltä apurahaa vuoden sisällä väitöksestään. Vapaamuotoinen hakemus joka sisältää väitösaiheen ja -päivämäärän, väittelijän nimen, sotun, osoite- ja pankkitiedot, osoitetaan SNKY hallitukselle joka esittää apurahaa myönnettäväksi kerran vuodessa järjestettävässä vuosikokouksessa. Apurahan maksamisen edellytys on väitösaiheesta esitelmän pito (15-30min) joko vuosikokouksessa, neurokirurgian opintopäivillä taikka erikoistuvien koulutuspäivillä. Apuraha maksetaan esitelmän pitämisen jälkeen. Apurahan suuruus määräytyy vuotuisan hakijamäärän ja rahatilanteen mukaan, tavanomaisimmin se on ollut 1500€.